U bent bezoeken nummer

   
   

Voorzitter                                                                                           .  de heer Wim Mulder                          voorzitterluctoretfermento@gmail.com


Secretaris                                                                                            
mevrouw Paut Kromkamp                 secretarisluctoretfermento@gmail.com


Penningmeester en ledenadministratie  
                                                  de heer Gert Goedegebuure      penningmeesterluctoretfermento@gmail.com


Presentaties                                                                                      
mevrouw Marie-Jose Janssen         presentatiesluctoretfermento@gmail.com


Bestuurslid  1                              
bestuurslid1luctoretfermento@gmail.com

 

Bestuurslid 3  en  2de voorzitter                                                              de heer Bart Jongsma                    bestuurslid3luctoretfermento@gmail.com2de secretaris   en webmaster                                                                de heer Arjan Hartog                      
webmasterluctoretfermento@gmail.com


            
Redactie Nieuwsflits    
                    nieuwsflitsluctoretfermento@gmail.com

   

Appelpersdag                              appelpersdagluctoretfermento@gmail.com                        

                                                 

 

 

Gironummer   L&F                                                    NL46INGB0003304855 t.n.v. Z.A.W.G Luctor et Fermento Goes

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december, opzeggingen voor aanvang van het verenigingsjaar. Contributie €27.50 per jaar.
 

Gildelokaal                  Bovenzaal Gebouw Molenvate, Vroonlandseweg 140 Kapelle