Gildeblad

Ons Gildeblad ‘De nieuwsflits’ verschijnt vier maal per jaar en wordt naar alle leden gezonden en ook hier op de website geplaatst. In de flits staat altijd de activiteitenkalender, oproepen voor gildeactiviteiten, nieuws van het bestuur, verslagen van gildeactiviteiten, contactgegevens voor uitleen apparatuur etc. Verder bevat de flits regelmatig weetjes op wijngebied, stukjes wijmaak-techniek, recepten en wat er verder aan interessante informatie beschikbaar is.

Stuur eventuele kopij naar nieuwsflits@luctoretfermento.nl