Lidmaatschap

Contributie bedraagt €27.50 per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggingen uiterlijk 1 maand voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar (1 januari). Contributie overmaken naar de bankrekening van het Gilde: NL46INGB0003304855 t.n.v. Z.A.W.G Luctor et Fermento Goes.