Immaterieel erfgoed

logo netwerk immaterieel erfgoed Nederland

Het Gilde is beheerder van ‘Fruitwijn maken‘ als immaterieel erfgoed.

Het 'Fruitwijn maken' is opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland. Het initiatief hiertoe is genomen door het Zeeuws amateur Wijnmakersgilde Luctor et Fermento. Immaterieel erfgoed kan alleen worden aangemeld voor het Netwerk door beoefenaars of direct betrokkenen. Met de aanmelding erkennen zij zelf dat zij deze cultuuruiting als immaterieel erfgoed beleven. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft bevestigd dat 'Fruitwijn maken' aan de criteria voor immaterieel erfgoed voldoet zoals gesteld in het UNESCO Verdrag inzake de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed, en heeft de aanmelding zichtbaar gemaakt op: www.immaterieelerfgoed.nl

Sinds januari 2024 zijn wij toegelaten tot het netwerk van immaterieel erfgoed voor Traditioneel vakmanschap/ambachten van Nederland als beheerder van het erfgoed ‘Fruitwijn maken‘. Ons gilde zet zich al 50 jaar in voor het levend houden en doorgeven van het ambacht om fruitwijnen te maken. Als erfgoedgemeenschap hebben wij ons gecommiteerd om het erfgoed van ‘Fruitwijn maken‘ te borgen en het voor de toekomst te behouden.

Onze werkzaamheden

Vanuit het gilde nemen we regelmatig deel aan braderieën en markten waar we onze werkzaamheden onder de aandacht brengen om zo meer mensen voor het onderwerp te interesseren. Daarnaast bieden we jaarlijks een beginnerscursus Wijnmaken aan voor geïnteresseerden. Veel van de mensen die de cursus gevolgd hebben worden uiteindelijk zelf wijnmaker en sluiten zich aan bij het gilde. Zo ligt ons ledental al jaren boven de 100 leden, voornamelijk uit Zeeland. Daarmee zijn we het grootste amateur wijnmakersgilde van Nederland.

Hoe verder…

Het netwerk van immaterieel erfgoed is de eerste stap binnen de erfgoedzorg. Om de drie jaar wordt getoetst of het erfgoed nog bestaansrecht heeft. De tweede stap is opgenomen worden in de inventaris van immaterieel erfgoed. Daarvoor moet de beheerder van het erfgoed een actieve borging van het erfgoed waarborgen en een borgingsplan opstellen, waarin beschreven wordt hoe de beheerder de komende jaren het erfgoed gaat onderhouden en het erfgoed toekomstbestendig maakt.